Stránka zaměřená na podporu vizuálních a interaktivních forem učení, využití 3D technologií a virtuální reality ve vzdělávání.

Poznámka: Není součástí projektu OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012326).

 


 

 

otevřená věda
Prezi