I. BUŇKA

1. Stavba buňky

JÁDRO BUŇKY

Otázka: Co obsahuje buněčné jádro a jaká je jeho funkce?

 

RIBOZÓMY

Otázka: Jak probíhá syntéza bílkovin (proteosyntéza)?

 

2. FOTOSYNTÉZA A BUNĚČNÉ DÝCHÁNÍ

STAVBA ROSTLINNÉ BUŇKY

3D MODEL (Corinth)

Úkol: Zjistěte, jaké procesy probíhají v v mitochondriích a chloroplastech.

 

3. VSTUP VIRU DO BUŇKY

Úkol: Zjistěte, jaká část viru umožňuje průnik do hostitelské buňky.

vstup viru do buňky

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jkNxmTrrZSk