OTÁZKA: Kdy má koordinátor vypracovat souhrnnou zprávu z ověření? 

ODPOVĚĎ: Koordinátor vypracuje závěrečnou zprávu z ověření DVZ až poté, co jsou ověřeny všechny dílčí materiály (videonahrávky) příslušného DVZ. Tato zpráva bude pouze jedna a její šablona je k dispozici na webových stránkách projektu (Ověřování ve výuce > Šablony dokumentů).

 

OTÁZKA: Za jaké období mají ověřovatelé odevzdávat výkazy s odpracovanými hodinami? 

ODPOVĚĎ: Výkazy ověřovatelů by měly být posílány k proplacení každé 3 měsíce (počínaje únorem 2021). Výkaz ověřovatele by měl být před odesláním zkontrolován koordinátorem.

 

OTÁZKA: Kolik hodin práce si může vykázat ověřovatel v případě výuky ve třídě dělené na skupiny

ODPOVĚĎ: Na ověření jedné nahrávky je v rozpočtu počítána a může být vykázána pouze jedna hodina práce. V případě dělení třídy na skupiny se tato hodina dělí mezi jednotlivé ověřovatele (například při půlení třídy si může každý ověřovatel vykázat pouze 0,5 hodiny). V takovém případě stačí, aby ověřovatelé vypracovali jednu společnou zprávu z ověření, do které by měli uvést svoje jména.

 

OTÁZKA: Co je třeba vyplnit v prvních dvou kolonkách výkazu práce koordinátora a hodnotitele

ODPOVĚĎ: V případě koordinátora je to klíčová aktivita KA1 a název skupiny činností Řízení a koordinace.

Ověřovatel si zapíše klíčovou aktivitu KA2 a název skupiny činností Ověřování DVZ.


OTÁZKA: Musí mít zpráva z ověřování charakter komplexního odborného posudku? 

ODPOVĚĎ: Nemusí. Podle Příručky pro žadatele a příjemce by zpráva měla obsahovat pouze základní údaje z průběhu ověření každého DVZ v praxi (popis příprav, reflexe využitých metod a vlivu na výsledky žáků). Jinými slovy, ve zprávě by mělo být uvedeno, zda je materiál užitečný a lze ho doporučit k výuce, případně doporučení, co je třeba zlepšit nebo opravit. Do hodnocení by mělo být také zahrnuto hodnocení účastníků (dětí, žáků a pedagogů), kteří ověření absolvovali.

V rámci projektu budou ještě ke každému DVZ zpracovány dva závěrečné posudky, jeden od hodnotitele z praxe a druhý z oblasti pedagogiky a didaktiky.


OTÁZKA: Mohou být projektové výstupy ověřovány v rámci distanční výuky nebo během opakování již probrané látky? 

ODPOVĚĎ: Ano.


OTÁZKA: Je možno projektové výstupy ověřovat i v jiné třídě nebo předmětu, než je uvedeno v anotaci? 

ODPOVĚĎ: Ano. Údaje v anotaci jsou pouze doporučením autorů a mohou sloužit pro orientaci koordinátorů při výběru ověřovatelů na jejich škole.


OTÁZKA: Co je potřeba při ověřování projektových výstupů zapsat do třídní knihy

ODPOVĚĎ: Do třídní knihy se zapíše název materiálů + informace o ověření (například Thompsonův řez – ověření DVZ v praxi). V elektronické třídní knize je vhodné tyto hodiny opatřit nějakým atributem (např.  příznakem v systému Bakaláři), aby je bylo možné zpětně snadno dohledat nebo vyfiltrovat.


OTÁZKA: Má smysl v tabulce obsahující budoucí materiály k ověřování zaškrtnout i takové, které nejsou v nabídce SZŠ ČB? 

ODPOVĚĎ: Ano. Bude to pro nás vodítko, o které materiály je ze strany partnerských škol zájem, a v případě naší volné kapacity a příznivé epidemiologické situace se je pokusíme vytvořit.


OTÁZKA: Mají být zprávy ověřovatelů vytvořené pouze v elektronické formě? 

ODPOVĚĎ: Ne, mohou být vytvořeny jak v elektronické, tak i ručně psané papírové podobě. V druhém případě je však potřeba je ofotit a předat nám je už v digitalizované podobě.