Popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky, který se zaměřuje na vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. 

otevřená věda