Ověřované nahrávky 65%

Informace pro školní koordinátory a ověřovatele

Obsah projektu: Vytvoření multimediální webové knihovny, která bude obsahovat cca 100 krátkých videonahrávek a doprovodných materiálů (kvízy, testy, pracovní listy). Nahrávky budou ze
6 tematických oblastí neboli digitálních vzdělávacích zdrojů:

  1. Ošetřovatelství (17 ks videonahrávek)
  2. První pomoc (3 ks)
  3. Masáže (30 ks)
  4. Zubní technika (29 ks)
  5. Cvičení z hematologie (21 ks)
  6. ICT – Finanční služby a ochrana dat na Internetu (6 ks, uzpůsobeno pro žáky s SPU).

Každý vytvořený digitální vzdělávací zdroj (DVZ) bude ve své finální verzi ověřen ve 3 školách, přičemž v každé z nich ověření proběhne minimálně jedenkrát. Každého jednoho ověření v jedné škole se vždy zúčastní minimálně 10 a maximálně 30 dětí/žáků.

 Partnerské školy pro ověřování
OŠESZŠ TáborSZŠ PísekSZŠ a VOŠZ Liberec
PPSZŠ TáborSZŠ PísekSZŠ a VOŠZ Liberec
MSŽVOŠZ a SZŠ MostSZŠ a VOŠZ BrnoSZŠ a VOŠZ Plzeň
HEMVOŠZ a SŠZ Ústí n/LSZŠ a VOŠ PlzeňSZŠ a VOŠZ Brno
ZTVOŠZ a SŠZ Ústí n/LSZŠ NymburkSZŠ a VOŠZ Ostrava
ICTSZŠ TáborSZŠ PísekSZŠ a VOŠZ Liberec

Předpokládané počty žáků, kteří se budou účastnit ověřování (z projektové žádosti):

DVZ Ošetřovatelství – 30 žáků na každé škole, celkem 90 žáků.

DVZ První pomoc – 30 žáků na každé škole, celkem 90 žáků.

DVZ Zubní technika – 24 žáků na každé škole, celkem 72 žáků.

DVZ Masáže – 25 žáků na každé škole, celkem 75 žáků.

DVZ Cvičení z hematologie – 25 žáků na každé škole, celkem 75 žáků.

DVZ Finanční služby a ochrana dat na Internetu – 28 žáků na každé škole, celkem 84 žáků.

Kromě dětí a žáků se každého ověření zúčastní minimálně jeden pedagog. Ověření proběhne jako součást běžné výuky. Ověřující pedagog může být odměněn např. za zpracování zprávy z ověřování (VZOR), zvláštní přípravy pro práci s DVZ apod.

V souvislosti s ověřením  je potřeba provést pouze 2 administrativní úkony:

  • Zapsat ověření materiálu do třídní knihy.
  • Poskytnout stanovisko k ověřovaným materiálům (z něho pak koordinátor vytvoří souhrnnou zprávu pro každý DVZ).

Každá škola, ve které ověření finální verze DVZ proběhlo, předloží příjemci Zprávu z ověření DVZ v praxi (VZOR). Za každou školu bude pro každý DVZ předložena jedna zpráva, která bude obsahovat souhrnné hodnocení DVZ. Zpráva z ověření DVZ v praxi může být předmětem kontroly ŘO OP VVV na místě.

Pro zjištění informací o konkrétní nabídce materiálů k ověření přejděte prosím na příslušnou stránku DVZ (viz hlavní menu projektu).